• Troligtvis det bästa energislaget!

    Biogas är ett bra energislag: effektivt, klimatneutralt, lokalproducerat och en del av kretsloppet. Vid framställningen får vi också en mycket bra gödselprodukt, så kallad biogödsel.
    Falkenbergs Biogas AB strävar efter ständiga förbättringar avseende biogödselns kvalité.
    Vår biogödsel är godkänd enligt SPCR 120 samt Certifierad som produktionshjälpmedel till KRAV gårdar.Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring biogödsel.Biogas ger lägst utsläpp av koldioxid

Biogas släpper endast ut 8 till 15 gram koldioxid per kilometer. Inget annat miljöbränsle är i närheten av det. Med biogas kan du köra sex gånger mellan Stockholm och Malmö innan du har släppt ut samma mängd koldioxid som en etanolbil gör efter en enda resa. Jämfört med en dieselbil kan du köra tolv gånger! Utsläpp handlar dock inte bara om växthusgaser. Förutom koldioxid slipper miljön även utsläpp av tungmetaller, svaveloxid, kväve, stoft och sot när bilen drivs med biogas.Biogas kan framställas av gödsel och avfall

Rötning till biogas är den bästa åtgärden för avfall och gödsel. Utöver högvärdig energi reduceras mängden utsläppt koldioxid med upp till 180 procent. Detta tack vare det effektiva näringskretsloppet som är illustrerat här intill.

Biogas ger mest energi per odlad hektar

Utmaningen med förnybara bränslen är att få den odlade marken att räcka till såväl mat som energi. Helt avgörande är därför hur mycket energi per odlad hektar vi kan få ut. Biogas ger mer än dubbelt så mycket energi till transportändamål per hektar som till exempel etanol. Biogas till fordon är helt enkelt ett oslagbart energislag. Därför är vi övertygade om att grön gas är en lönsam affär.Om bolaget Falkenbergs Biogas AB

Biogasanläggningen i Falkenberg ägs av Eon (65 %), Falkenbergs kommun (20 %) och Gekås Ullared (15 %).

Biogasanläggningen drivs av Falkenbergs Drift AB.

Ett bolag som specialiserat sig på biogasanlägningar.
Ett litet familjeföretag med stor kunskap.

Falkenbergs Biogas AB producerar förnyelsebar biogas och kvalitetskontrollerad biogödsel och bidrar därigenom till en hållbar utveckling.
Vi tycker det är viktigt och värna om miljö och natur och ser kvaliteten på våra produkter som ett led i denna utveckling.

Genom biogasproduktionen bidrar vi till att minska användningen av fossila bränslen.

Målsättningen att ständigt arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser till luft.

Biogasanläggningen i Falkenberg – några korta fakta

• Anläggningen producerar 36 GWh gas per år, vilket motsvarar cirka 4,1 miljoner liter bensin.

• För produktionen behövs ca 90 000 ton rötbart material per år. Råvaran är gödsel, matavfall och organiskt avfall från livsmedelsindustrier.

Kapacitet

• Mottagningstank 600 kubikmeter.

• Blandningstank 1 000 kubikmeter.

• Rötkammare 7 000 kubikmeter.


Certifikat

Verksamheten står under kontroll och uppfyller Regler för KRAV-certifierad produktion utgåva 2018:1 kapitel 12 Produktionshjälpmedel. Samt uppfyller kraven enligt SPCR 120.

Kontaktpersoner:Driftledare
Jonas Simonsson
Falkenbergs Drift AB

Tel: +46 705 98 61 10
jonas.simonsson@falkenbergsbiogas.se


Drifttekniker
Mattias Simonsson
Falkenbergs Drift AB

Tel: +46 702 13 06 92
mattias.simonsson@falkenbergsbiogas.se

Drifttekniker
Fredrik Augustsson
Falkenbergs Drift AB

Tel: +46 705 39 98 25
fredrik@falkenbergsdrift.se


Koordinator /Försäljning Biogödsel
Susanne Simonsson
Falkenbergs Drift AB

Tel +46 702 91 19 24
susanne.simonsson@falkenbergsdrift.se

Anläggningsansvarig
Tomas Reinhold
E.ON Biofor Sverige AB

tomas.reinhold@eon.se


Substratansvarig
Roger Rothman
E.ON Biofor Sverige AB

roger.rothman@eon.se


Besöksadress:

Falkenbergs Biogas
Gödastorp 212
311 97 Falkenberg

Postadress:

Falkenbergs Biogas AB/ Co Interima i Malmö AB

Adelgatan 19
211 22 Malmö

Blanketter

1: Innehållsdeklation 2019

Klicka på bilden för att ladda ner: