Biogas - en lönsam affär

Ett mycket intressantare användningsområde för biogas idag är i fordon. I Sverige står vägtrafiken för omkring 20 procent av den samlade energiåtgången. Samtidigt står vägtrafikens bensin och diesel för cirka 60 procent av landets oljeanvändning. Att ersätta bensin och diesel med förnybara bränslen är en stor utmaning som kräver flera olika lös­ningar. Den mest effektiva lösningen är fordon som drivs med biogas. Det beror på tre saker:

Biogas ger lägst utsläpp av koldioxid
Biogas släpper endast ut 8 till 15 gram koldioxid per kilometer. Inget annat miljöbränsle är i närheten av det. Med biogas kan du köra sex gånger mellan Stockholm och Malmö innan du har släppt ut samma mängd koldioxid som en etanolbil gör efter en enda resa. Jämfört med en dieselbil kan du köra tolv gånger!

Utsläpp handlar dock inte bara om växthusgaser. Förutom koldioxid slipper miljön även utsläpp av tungmetaller, svaveloxid, kväve, stoft och sot när bilen drivs med biogas.

Biogas kan framställas av gödsel och avfall
Rötning till biogas är den bästa åtgärden för avfall och gödsel. Utöver högvärdig energi reduceras mängden utsläppt koldioxid med upp till 180 procent. Detta tack vare det effektiva näringskretsloppet som är illustrerat här intill.

Biogas ger mest energi per odlad hektar
Utmaningen med förnybara bränslen är att få den odlade marken att räcka till såväl mat som energi. Helt avgörande är därför hur mycket energi per odlad hektar vi kan få ut. Biogas ger mer än dubbelt så mycket energi till transportändamål per hektar som till exempel etanol.

Biogas till fordon är helt enkelt ett oslagbart energislag. Därför är vi övertygade om att grön gas är en lönsam affär.

wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet????????????????????